м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Акредитація фахівців галузі знань 0304 «Право»

В коледжі при ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» проходить акредитація фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціальності 5.03040101 «Правознавство».

ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ:

Коледж при ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» готує фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціальності 5.03040101 «Правознавство»здебільшого орієнтуючись на ринок праці Херсону і області.

Порівняння відповідності освітньої діяльності коледжу за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство»критеріям та вимогам до акредитації підготовки молодшого спеціаліста наведені в таблиці 25.

Результати проведеного цикловою комісією правових дисциплін самоаналізу дозволяють зробити наступні висновки:
1. Прийом студентів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» здійснюється згідно з ліцензованим обсягом і відповідає вимогам, які відображені в кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста.
2. Навчальний процес за спеціальністю5.03040101 «Правознавство» науково і методично забезпечений, здійснюється висококваліфікованими викладачами.
3. Результати проведених комплексних контрольних робіт з окремих дисциплін студентами, показують, що вони отримують якісні знання і можуть стати висококваліфікованими фахівцями.
4. Матеріально-технічне забезпечення навчальної діяльності знаходиться на достатньому рівні і дозволяє здійснювати навчально - виховний процес.
5. Викладачами ведеться активна науково-дослідна робота, є значний науковий доробок у вигляді навчальних посібників і наукових статей. Студенти залучаються до науково - дослідної роботи.

Результати самоаналізу дозволяють зробити загальний висновок, що організація навчально-виховного процесу, рівень кваліфікації науково-педагогічного складу, рівень знань та успішності студентів, стан навчально-методичної та науково-дослідницької роботи, стан матеріально-технічного забезпечення в коледжі при ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» відповідають вимогам державного стандарту підготовки фахівців.

Виходячи із можливостей коледжу при ПВНЗ«Херсонський економічно-правовий інститут»та потреби на ринку праці Південного регіону на фахівців, ПВНЗ «Херсонський економічно - правовий інститут» звертається з клопотанням до Міністерства освіти і науки України провести акредитаційну експертизу підготовки фахівців спеціальності5.03040101 «Правознавство» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право».

Таблиця 1 (додаток)

 

 

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Создание сайтов