м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Міжнародні зв'язки з навчальними закладами та освітніми організаціями

Адміністрація інституту здійснює заходи щодо налагодження і поглиблення міжнародних зв'язків з навчальними закладами і освітніми організаціями.

Інститут має тісні науково-технічні зв’язки з ВНЗ ближнього та дальнього зарубіжжя: Гродненський державний університет (Білорусь, м. Гродно).

Університет інформаційних технологій та менеджменту (Польща, м. Жешів), Університет Інформатики та Мистецтв (Польша, м. Лодзь), Східно - Середземноморський університет (Північний Кіпр, м. Фамагуста).

Відповідно до державної політики України в галузі міжнародного співробітництва на базі ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» створено Південний освітньо-навчальний центр, який координує програми підготовки навчання студентів в європейських навчальних закладах.

В 2010 році інститут уклав угоду про партнерство з Університетом інформаційних технологій та менеджменту у м. Жешові (Польща) за програмою «1,5 х 1,5», яка відкриває нові можливості освіти відповідно європейських кваліфікаційних рамок. Підписання договору про партнерство між Херсонським економічно-правовим інститутом і Університетом інформаційних та технологій у м. Жешові відкриває нові можливості для набуття освіти європейського рівня. Студенти інституту мають можливість отримати диплом європейського зразку, що надає їм перевагу на міжнародному та внутрішньому ринку праці. За останні роки з 2012 по 2018 рік 48 студентів навчались за даною програмою.

В 2013 році було укладено угоду про співпрацю між ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» та Університетом Інформатики та Мистецтв (м. Лодзь, Польша). Угода передбачає проведення спільних науково – практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів щодо актуальних економічних, соціальних та освітніх проблем. Освітня компонента угоди направлена на: розробку сумісності програм підготовки бакалаврів, магістрів за принципом підготовки «Подвійний диплом»; стажування науково – педагогічних працівників, обміну студентами в межах програми практики. Наукова компонента угоди передбачає: взаємний обмін наукової інформації; залучення до наукового керівництва підготовкою дисертаційних досліджень висококваліфікованих науковців та ін.

Якість освіти забезпечується участю викладачів інституту у міжнародних освітніх проектах. Серед них: TEMPUS, TACIS. В 2012 році інститут отримав грант (серед 5 провідних ВНЗ України) за проектом TEMPUS (програма Жан Моне).

Проект передбачає розробку нового навчального курсу (модуля) «Економічна конвергенція України з ЄС» для студентів кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр».

Конкретними результатами міжнародного співробітництва інституту стали навчально-методичні матеріали з різних курсів. Викладачі висвітлюють зарубіжний досвід на науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах з проблем фінансово-економічної політики. З метою подальшого розвитку міжнародної діяльності встановлюються домовленості про співпрацю з освітніми закладами Іспанії, Італії та Німеччини.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Создание сайтов