м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Шановна Валентина Іллівна!

Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє
В здоров'ї й радості багато літ прожити!

Освітні програми

ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ХЕПІ

веде підготовку рівня
«молодший спеціаліст» за спеціальностями:

081 Право

072 Фінанси,банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Після одержання диплому «молодший спеціаліст з фінансів,банківської справи та страхування» абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності «фінанси,баківська справа та страхування» або «облік та оподаткування».
Після одержання диплому «молодший спеціаліст з права» абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності «право».
Після одержання диплому «бакалавр з права» випускники ХЕПІ мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр" у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС) на підставі договору про спільну діяльність.

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ (ХЕПІ)

Заснований в 1995 році веде підготовку фахівців зі спеціальностей згідно кваліфікаційних рівні:
Бакалавр: 081.Право; ; 071.Облік і оподаткування ; 072 . Фінанси , банківська справа та страхування; 073.Менеджмент.
Магістр: 072.Фінанси ,банківська справа та страхування; 073.Менеджмент.

До магістратури приймаються бакалаври або спеціалісти незалежно від напряму підготовки та спеціальності.

 

Характеристика спеціальностей бакалавра

081. Право
Фахівці в галузі підприємницької діяльності, які мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.
Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в органах прокуратури та Міністерства юстиції України, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств, навчальних закладах.

072. Фінанси , банківська справа та страхування
Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових системах країни.
Працюють на ринку фінансових послуг: у банківській сфері, інвестиційних та страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій, бюджетних установ.
Освітня програма

071. Облік і оподаткування
Фахівці у сфері фінансового, управлінського, податкового обліку, аналізу, аудиту та інших форм контролю за законністю функціонування підприємств. Працюють на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, помічника бухгалтера, контролера, асистента аудитора, в органах місцевого самоврядування, державного казначейства, державних цільових фондах, та інших бюджетних установах.

073. Менеджмент
Фахівець розробляє і приймає рішення щодо стратегії і тактики та оперативної діяльності підприємства (або організації), його взаємодії із зовнішнім середовищем..
Може працювати на керівних посадах всіх рівнів підприємств, організацій, установ, в органах місцевого самоврядування, керує проектами, видами діяльності

Після одержання диплому «Бакалавр» випускники мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у ХЕПІ.

 

Характеристика спеціальностей молодшого спеціаліста


081. Право
Фахівці в галузі підприємницької діяльності, які мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.
Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств.

072. Фінанси , банківська справа та страхування
Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових систем країн.
Працюють на ринку фінансових послуг: у страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій.
Освітня програма

073. Менеджмент
Фахівець розробляє і приймає рішення щодо стратегії і тактики та оперативної діяльності підприємства (або організації), його взаємодії із зовнішнім середовищем..
Може працювати на посадах нижчих рівнів управління підприємств, організацій, установ, в органах місцевого самоврядування, керує проектами.

 

Навчання у ПОЛЬЩІ за програмою 1 ½ на 1 ½

Після 1,5 року навчання у ХЕПІ студенти мають можливість продовжити навчання (1,5 року) в Університеті інформаційних технологій та менеджменту (Польща м. Жешов) і одержати диплом бакалавра європейського зразка
Студенти, які одержали диплом бакалавра в Польщімають можливість продовжити навчання або працевлаштування у Польщі та країнах Європи;
Випускники, які одержали диплом бакалавра в Польщі і продовжили навчання в Україні мають при працевлаштуванні суттєві конкурентні переваги, особливо по напрямку зовнішньоекономічної діяльності.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов