м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Шановна Валентина Іллівна!

Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє
В здоров'ї й радості багато літ прожити!

Акредитація фахівців галузі знань 0304 «Право»

В коледжі при ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» проходить акредитація фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціальності 5.03040101 «Правознавство».

ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ:

Коледж при ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» готує фахівців галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціальності 5.03040101 «Правознавство»здебільшого орієнтуючись на ринок праці Херсону і області.

Порівняння відповідності освітньої діяльності коледжу за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство»критеріям та вимогам до акредитації підготовки молодшого спеціаліста наведені в таблиці 25.

Результати проведеного цикловою комісією правових дисциплін самоаналізу дозволяють зробити наступні висновки:
1. Прийом студентів за спеціальністю 5.03040101 «Правознавство» здійснюється згідно з ліцензованим обсягом і відповідає вимогам, які відображені в кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста.
2. Навчальний процес за спеціальністю5.03040101 «Правознавство» науково і методично забезпечений, здійснюється висококваліфікованими викладачами.
3. Результати проведених комплексних контрольних робіт з окремих дисциплін студентами, показують, що вони отримують якісні знання і можуть стати висококваліфікованими фахівцями.
4. Матеріально-технічне забезпечення навчальної діяльності знаходиться на достатньому рівні і дозволяє здійснювати навчально - виховний процес.
5. Викладачами ведеться активна науково-дослідна робота, є значний науковий доробок у вигляді навчальних посібників і наукових статей. Студенти залучаються до науково - дослідної роботи.

Результати самоаналізу дозволяють зробити загальний висновок, що організація навчально-виховного процесу, рівень кваліфікації науково-педагогічного складу, рівень знань та успішності студентів, стан навчально-методичної та науково-дослідницької роботи, стан матеріально-технічного забезпечення в коледжі при ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» відповідають вимогам державного стандарту підготовки фахівців.

Виходячи із можливостей коледжу при ПВНЗ«Херсонський економічно-правовий інститут»та потреби на ринку праці Південного регіону на фахівців, ПВНЗ «Херсонський економічно - правовий інститут» звертається з клопотанням до Міністерства освіти і науки України провести акредитаційну експертизу підготовки фахівців спеціальності5.03040101 «Правознавство» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право».

Таблиця 1 (додаток)

 

 

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов