м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» здійснюється відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про вищу освіту». Науково-дослідна діяльність спрямована на забезпечення органічної єдності програм наукової діяльності зі змістом освіти відповідних спеціальностей і є одним із найважливіших напрямків діяльності інституту в цілому.

Принципова засада системи вищої освіти, що впроваджується в інституті - поєднання навчання з науковою роботою на всіх етапах підготовки фахівців. Такий підхід відкриває перед студентами можливість активно здобувати додаткові знання, полегшує і робить свідомим вибір тем наукової роботи під час навчання на всіх освітніх рівнях.

Наукова діяльність співробітників інституту розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів.

Професорсько-викладацький склад інституту бере участь у виконанні комплексних наукових досліджень, тематика яких формується на кафедрах та факультетах. Основна тема науково – дослідної роботи інституту «Інвестиційно – інноваційна діяльність регіону: проблеми, досвід, перспективи», роботу над якою очолює доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри «Фінанси і кредит» Покотилова В.І.

Завідувач кафедри «Менеджмент організацій», д.е.н. Покотилова В.І. в 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління інноваційними процесами в агровиробництві». За темою дослідження у 2009 році видано монографію.

Доценти та викладачі інституту постійно займаються науковою - дослідною роботою. Доценти кафедри Фінанси: к.е.н. Абсава Л.О. працює над темою докторської дисертації «Глобальні продовольчі ринки та продовольча безпека країни», к.е.н. Шаповалова В.М. працює над темою докторської дисертації «Макроекономічні аспекти активізації інвестиційної політики», завідувач кафедри «Менеджменту ЗЕД» - к.т.н. Кузьменко Л.В. працює над темою докторської дисертації «Рефлексивний механізм координації управлінських потоків на промисловому підприємстві».

Доцент кафедри менеджменту організацій к.е.н. Доброзорова О.В. працює над темою докторської дисертації «Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування України».

У звітному періоді захистили дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук викладачі кафедри «Загальноюридичних дисциплін» - Острівний І.М. – 2012; Козачок-Труш Н.В. –2011.

У 2012 році дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук захистив викладач кафедри «Менеджменту організацій» – Покотилов І Ф.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук і отримала вчений ступінь кандидата економічних наук викладач кафедри «Фінансів і кредиту» – Копитіна І.В..

У березні 2014 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук, викладач кафедри «Менеджменту організацій» – Чмут Г.В.

Науково-дослідна робота педагогічних працівників інституту є обов'язковою частиною їх діяльності.

Основні наукові досягнення професорсько-викладацького складу у звітному періоді, що заслуговують на увагу є:
1) участь в.о. ректора Покотилової В.І. у VІ Конгресі Української асоціації європейських студій «Сучасні методики викладання і дослідження європейських студій: міжнародний та український досвід», який відбувся 18-19 жовтня 2012 року у м. Миколаєві на базі Чорноморського державного університету ім. П. Могили;
2) отримання інститутом у грудні 2012 року міжнародного гранту в рамках Програми безперервного навчання ЄС імені Жана Моне – Проект «Економічна конвергенція України та ЄС» № 528764-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO;
3) надання Херсонській ОДА науково-практичних пропозицій для розробки Програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2013 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2015 року.

В інституті значна увага приділяється залученню студентів до наукової роботи. Кількість студентів у наукових товариствах за останні три роки збільшилася з 48 до 69 чоловік. Студенти інституту постійно отримують нагороди за студентську наукову діяльність.
1) І місце ІV загальноміського конкурсу дипломних робіт студентів «Місто і наука» у номінації «Розвиток регіональної економіки та підприємництва» зайняла випускниця ХЕПІ 2011 року Руфова О. О. (розпорядження Херсонського міського голови від 17.02.2012 № 166-к);
2) І місце у командній грі «МИ – ЗА легальну зайнятість», проведеній ДПА у Херсонській області спільно з ГУ Пенсійного фонду України у Херсонській області, Херсонським обласним центром зайнятості, Херсонською територіальною інспекцією праці та Відділом держреєстрації виконкому Херсонської міської ради 22 листопада 2012 року, зайняла команда студентів інституту (Руденко К., Нікішенко Г., Очнєв О., Олєйнік В., Пуля Д.);
3) ІІ місце ІV загальноміського конкурсу дипломних робіт студентів «Місто і наука» у номінації «Розвиток сільського господарства» зайняв випускник інституту 2011 року Шевстусьов Г. В. (наказ Управління освіти і науки Херсонської ОДА від 14.02.2012 № 25-к);
4) ІІ місце в правовій грі, присвяченій святкуванню дня юриста, що відбулася 29–30 жовтня 2013 року в м. Херсоні на базі Міжнародного університету бізнесу і права, зайняла команда студентів спеціальності «Правознавство» (Диплом ІІ ступеня);
5) Диплом за проявлення державницького підходу при виконанні творчого завдання V Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування» (відбулася на базі Національного університету державної податкової служби України 1–3 березня 2014 року) отримала Головченко В. В.;
6) Сертифікати учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління проектами», який проходив 5–7 квітня 2014 року на базі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ), отримали студентки спеціальності «Менеджмент організацій» – Полов’юк Т. В. і Літвінченко В. П.

Загалом студентами, за період з 2011-2014, отримано значну кількість нагород, а саме:
– 7 дипломів і грамот І-го ступеня (на конференціях – 2; олімпіадах – 1; конкурсах дипломних / інших наукових робіт – 2; інших конкурсах – 2);
– 9 дипломів і грамот ІІ-го ступеня (на конференціях – 2; олімпіадах – 1; конкурсах дипломних / інших наукових робіт – 4; інших конкурсах – 2);
– 10 дипломів і грамот ІІІ-го ступеня (на конференціях – 5; олімпіадах – 3; конкурсах дипломних / інших наукових робіт – 2);
– 3 нагороди за особливі підходи до виконання наукових завдань;
– 24 подяки, дипломи, грамоти і сертифікати за участь у конференціях, семінарах, олімпіадах тощо.

У цілому слід зазначити на поступальному розвитку НДР в інституті за період 2012-2014р.р. зроблено такі важливі результати:
1) вагоме поповнення наукового осередку кандидатами і докторами наук;
2) щорічне, проведення міжвузівських науково-практичних конференцій для учених та студентських наукових конференцій;
3) плідна науково-видавнича діяльність;
4) активне співробітництво з місцевими органами виконавчої гілки влади, спрямоване на вирішення проблем й усунення існуючих диспропорцій соціально-економічного розвитку Херсонщини;
5) високі досягнення у науково-дослідній роботі студентів;

6) орієнтування на європейські підходи і методики наукових досліджень.
Проаналізувавши зміст науково – дослідної роботи інституту експертна комісія прийшла до висновку, що рівень наукової роботи є достатнім і відповідає сучасним вимогам.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов