м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Магістратура

У ПВНЗ ХЕПІ проводиться підготовка магістрів за спеціальностями:

 • Спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит" (за спеціалізованими програмами)
 • Спеціальність 8.18010016 "Бізнес-адміністрування"
 • Спеціальність 8.03050801 "Фінанси і кредит" (за спеціалізованими програмами)

Вступ на навчання до магістратури проводиться згідно Правил прийому до ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут".

Підготовка магістрів у ХЕПІ проводиться на базі кафедри "Фінанси і кредит". Умови навчання: 1 рік (денна, заочна форми) на базі рівней "бакалавр", "спеціаліст".

Для вступу до магістратури з фінансів і кредиту (денна, заочна форми навчання) абітурієнти складають:

 • фахове вступне випробування;
 • іноземна мова (англ., нім., фр.).

У результаті навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 • керівників виробничих підприємств різноманітних форм власності;
 • керівників функціональних відділів, фінансовий, планово-економічний, бухгалтерія та інші;
 • керівників малих підприємств;
 • спеціалістів-професіоналів у галузі фінансового та грошового посередництва, фінансового лізингу, у кредитній сфері;
 • консультантів з управління фінансовими ринками та портфелями цінних паперів;
 • фінансового директору;
 • фінансового аналітика;
 • фінансового експерту;
 • судового експерту з правом проведення фінансових експертиз;
 • наукових співробітників з дослідження фінансів в наукових установах;
 • викладачів фінансових дисциплін в освітніх закладах та на курсах підвищення кваліфікації.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту державного зразка за спеціальністю"Фінанси і кредит": "магістр з фінансів і кредиту"

Місцем професійної діяльності магістрів з фінансів і кредиту є:

 • підприємства, фірми і організації;
 • банківські установи;
 • небанківські фінансово-кредитні установи: страхові компанії, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, кредитні спілки тощо;
 • посередники на фінансових ринках;
 • освітянські навчальні заклади різних рівнів, де вивчаються питання фінансів: викладач фінансових дисциплін;
 • податкова інспекція, податкова міліція;
 • державні органи управління у сфері фінансів (Міністерство фінансів, комісія з регулування ринку цінних паперів, комісія з регулювання ринків фінансових послуг);
 • наукові установи з дослідження сфери фінансів.

Посади, на яких може працювати магістр з напряму підготовки "Фінанси і кредит".

mag

Навчаючись на старших курсах, студенти можуть пройти подвійну магістерську програму у ВНЗ Польщі.

Усім студентам, які проживають в містах та населених пунктах за межами Херсона, забезпечено проживання в гуртожитках.

Спеціальність 8.18010016 "Бізнес-адміністрування"

На дану спеціальність приймаються абітурієнти з дипломами рівня бакалавр, спеціаліст незалежно від напрямку підготовки та спеціальності.

Вступ на навчання до магістратури проводиться згідно Правил прийому до ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут". Підготовка магістрів проводиться на базі кафедри "Менеджмент організацій".

Для вступу до магістратури абітурієнти складають:

 • фахове вступне випробування;
 • іноземна мова (англ., нім., фр.).

Термін навчання
1,5 роки - навчаються особи з дипломом базової або повної вищої освіти економічних спеціальностей та специфічних категорій;
2 роки навчаються особи з дипломом базової або повної вищої освіти всіх інших спеціальностей.
Можлива помісячна оплата

МАГІСТРИ
спеціальності "Бізнес-адміністрування" є фахівцями вищого рівня управління підприємства (організації), можуть працювати на підприємствах, в організаціях та установах України, ближнього і дальнього зарубіжжя різних форм власності, сфер діяльності та підпорядкування.

МАГІСТРИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ:

 • вищого і середнього рівня управління згідно міжнародних стандартів з бізнес-адміністрування:
 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • керівники фінансових, економічних, виробничих, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівники малих підприємств без апарата управління в промисловості;
 • асистенти, викладачі ВНЗ;
 • наукові співробітники у сфері управління та економіки.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРИ НАВЧАННІ У МАГІСТРАТУРІ:

 • можливість одночасно підвищити кваліфікацію і/або одержати додаткову освіту;
 • навчання за вільним графіком при стаціонарній формі магістратури;
 • одержати знання і навички з використанням комп`ютерних технологій та професійних компетенцій управлінських кадрів вищої кваліфікації;
 • можливість спілкування з фахівцями з управління міжнародними проектами, менеджменту якості та ощадливого виробництва;
 • вивчення і узагальнення досвіду вищого управління в провідних компаніях світу;
 • розробляти або приймати участь у реальних економічних проектах на рвіні регіону та країни;
 • можливість отримання адміністративних або державних винагород за участь у конкурсах або конференціях.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ МАГІСТРА БЛОКИ ДИСЦИПЛІН, що вивчаються при отриманні кваліфікації "МАГІСТР З БІЗНЕЗ-АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Блок дисциплін з менеджменту та маркетингу
 • Блок економічних дисциплін
 • Блок фінансових дисциплін
 • Блок дисциплін бухгалтерського і управлінського обліку
 • Блок юридичних дисциплін
 • Блок комп`ютерних дисциплін в менеджменті
 • Блок дисциплін з психології управління

ПРАКТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • узгоджені місця практики на провідних підприємствах України;
 • можливість прийняття участі у міжнародних і національних конференціях;
 • можливість виконання наукових робіт на обрану тематику.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79

Яндекс.Метрика