м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

mej den studenta

Шановні студенти ХЕПІ! Адміністрація інституту щиро вітає Вас з веселим святом, з Міжнародним днем студента!

Приймайте побажання наполегливості і винахідливості у навчанні, вірних друзів і цікавих знайомств, безтурботної юності і задоволення від життя, широких горизонтів і блискучих перспектив, нових відкриттів, планів і здійснення мрій!

Ви, студенти, наше теперішнє і майбутнє. Ви – сподівання і надія України!

Кафедра "Фізичного виховання"

Концепція кафедри "Фізичного виховання"

Стратегічною метою фізичного виховання студентської молоді в інституті є формування у неї фізичного, морального та психічного здоров’я, усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу і звички до самостійних занять фізичною культурою та спортом, набуття знань і вмінь здорового способу життя.

Це потребує дотримання державної політики і вироблення концепції фізичного виховання студентської молоді відповідно до соціальних і економічних змін, що відбуваються в Україні.

Концепція базується на Конституції України, Законах України “Про освіту”, “Про фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актах держави. Реалізація Концепції забезпечується існуючою кадровою та матеріально-технічною базою, якою володіє інститут не потребує значних витрат.

Дотримання положень Концепції дасть змогу оптимізувати фізичне виховання молоді, суттєво покращити здоров’я і працездатність студентської молоді.

Концепція фізичного виховання у ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» є основоположним програмним документом, що реалізує державну політику в галузі фізичного виховання студентської молоді на період до 2020 року. Це основний керівний документ для практичної діяльності ректорату, деканатів, кафедри фізичного виховання, громадських організацій, які організовують і здійснюють процес фізичного виховання серед студентів. Концепція визначає, об’єкт фізичного виховання, його ідеологічні, організаційно-педагогічні основи, програмне, нормативне, наукове, методичне, інформаційне, кадрове, матеріально-технічне, медичне.

Практична реалізація Концепції дасть змогу оптимізувати фізичне виховання студентів, суттєво покращити стан здоров’я, підвищити працездатність студентської молоді.
З метою пропаганди ідеї фізичної культури і спорту в інституті організуються видання інформаційних листків про спортивні досягнення студентів, проведення круглих столів з видатними спортсменами України, ознайомлення студентів інституту з історією розвитку фізичної культури та спорту в Україні та інституту.

Зміст занять з фізичного виховання визначається навчальними програмами, що ґрунтуються на принципах прогностичної педагогіки і враховує вікові особливості студентів, їх фізичний розвиток, та тісно пов’язується зі змістом інших предметів і дисциплін, що формують фізичну і духовну культуру особистості у процесі освіти.

Фізичне виховання в інституті здійснюється на основі базової програми, яка затверджується Міністерством освіти, робочої програми, графіків навчального процесу, тематичних планів, дидактичних комплексів, методичних посібників та рекомендацій, комплексів фізичних вправ для різних категорій студентів.

Основною організаційною формою фізичного виховання є навчальне заняття, яке має науково – обґрунтовану структуру і проводиться кваліфікованими викладачами з фізичного виховання, відповідно до навчальної програми.
Специфічними засобами фізичного виховання є фізичні вправи за допомогою яких зміцнюється здоров’я студентів, розвиваються фізичні якості, широко застосовуються загальнопедагогічні засоби, а також гігієнічні природні та інші оздоровчі фактори (активне загартування, раціональне харчування та інше).

Крім навчальних занять широко використовуються різноманітні позааудиторні навчальні форми: фізкультурно-оздоровчі заняття, заняття у спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури, участь студентів у спортивних змаганнях, спортивних святах.

Кафедра фізичного виховання розробляє, необхідну для самостійних занять студентів, методичну документацію, вдосконалює організаційні форми фізкультурно-спортивного руху студентів, які забезпечуються шляхом створення при спортивному клубі консультаційного пункту, студентських фізкультурно-спортивних клубів: футбольного, шахового, туристичного, любителів бігу та інше.

Нормативне забезпечення.

Фізичне виховання в інституті забезпечується схемою державних тестів, які є критеріями його ефективності і якості та затверджуються Міністерством освіти України. Ректорат інституту дотримується у своїй роботі з фізичного виховання:

  • рекомендованого обсягу рухового режиму студентів;
  • визначеної кількості обов’язкових навчальних занять (в академічних групах) на тиждень протягом усього періоду навчання;
  • нормативів фізичної підготовленості студентів відповідно до державних тестів, контрольних нормативів фізичного розвитку та залікових нормативів;
  • нормативів матеріально-технічного і фінансового забезпечення з розрахунку на одного студента;
  • санітарно-гігієнічних норм проведення занять з фізичного виховання.

Навчальний відділ та деканат визначають розклад занять та кількість навчальних занять з фізичного виховання для кожного курсу згідно з державними стандартами та узгоджують розклад цих занять.

Рівень фізичної підготовки студентів визначається державною системою тестів, які відповідають міжнародним стандартам, є науково – обґрунтованими, організаційно і методично простими та доступними для викладачів і студентів.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов