м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Кафедра "Економічної теорії"

Кафедра"Економічної теорії" - це учбово-науковий структурний підрозділ економічного факультету Херсонського економіко-правового інституту. Пріоритетним напрямком роботи кафедри є запровадження нових підходів щодо викладання загальних дисциплін економічного спрямування для студентів всіх спеціальностей.

Кафедра здійснює викладання блоку фундаментальних та загальноекономічних дисциплін:

 • Політична економія;
 • Економічна теорія;
 • Основи економічної теорії;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 • Історія економіки та економічної думки;
 • Історія економічних вчень;
 • Національна економіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Регіональна економіка;
 • Економічна політика.

Дисципліни, що викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри економічної торії, формують базовий категоріальний апарат та світогляд сучасного економіста.

Головним завданням кафедри є всебічне покращення якості навчального процесу шляхом поєднання фундаментальної і спеціальної підготовки, широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, формування практичних навичок, сприяння подальшому розвитку особистості майбутнього фахівця.

В результаті вивчення дисциплін студент одержує знання та набуває практичних навичок щодо:
- проведення фундаментального економічного аналізу;
- експертизи економічних систем;
- проведення кон’юнктурних, структурних та інституціональних досліджень ринків;
- аналізу економічної поведінки суб’єктів ринку;
- економічного прогнозування;
- реалізації економічних експериментів.

Студенти, які беруть участь у роботі наукових гуртків кафедри, стають учасниками та призерами міських, регіональних та національних студентських олімпіад та конкурсів.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов