м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Навчання у ПВНЗ ХЕПІ

ХЕПІ веде підготовку фіхівців згідно кваліфікаційних рівней

Бакалавр:

 • правознавство;
 • облік і аудит;
 • фінанси і кредит;
 • менеджмент організацій;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Спеціаліст:

 • облік і аудит;
 • фінанси і кредит;
 • менеджмент організацій;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Магістр:

 • фінанси і кредит (1 рік стаціонар або заочно);
 • бізнес-адміністрування (1,5 або 2 роки стаціонар).

Коледж

Якщо абітурієнт набрав на ЗНО з профільного предмету менше 124 бала, він може поступити до Економічно-правового коледжу при ПВНЗ ХЕПІ.

У 2013 р. при Херсонському економічно-правовому інституті було проліцензовано і відкрито коледж, який веде підготовку рівня "молодший спеціаліст" за спеціальностями:

- правознавство - 3 роки;
- фінанси і кредит - 2 роки.

Після одержання диплому "молодший спеціаліст з фінансів і кредиту" абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності "фінанси і кредит" або "облік і аудит".

Після одержання диплому "молодший спеціаліст з правознавства" абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності "правознавство".

Після одержання диплому "бакалавр з правознавства" випускники ХЕПІ мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр" у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС), а також у інших навчальних закладах України, які пропонують вказані рівні освіти за даною спеціальністю.

Абітурієнти, які мають рівень кваліфікованого робітника можуть бути прийняті без ЗНО.

Випускники 11 класу можуть бути зараховані на 2 курс коледжу на конкурсній основі при наявності ЗНО.

Для вступу до коледжу абітурієнтам необхідно мати сертифікати:

Спеціальності

Сертифікат з предмету

Мінімальний бал

Фінанси і кредит

українська мова та література

124

математика або історія України

124

Правознавство

українська мова та література

124

історія України або світова література

124

Інші документи для вступу в коледж - див. у розділі Правила прийому.

Всі студенти забезпечуються гуртожитком.

Вартість навчання


  Назва спеціальності Вартість навчання (грн./рік)
денна  форма заочна форма
Місяць Квартал Рік Місяць Квартал Рік
Коледж, молодший спеціаліст Право 600 1800 7200 - - -
Фінанси , банківська справа  та страхування 500 1500 6000 - - -
ХЕПІ, бакалавр Право 792 2376 9504 - - -
Фінанси , банківська справа  та страхування 600 1800 7200 520 1560 6240
Облік та оподаткування 600 1800 7200 520 1560 6240
Менеджмент 600 1800 7200 520 1560 6240
ХЕПІ, магістратура Фінанси , банківська справа   та страхування 850 2550 10200 850 2550 10200
Менеджмент 850 2550 10200 - - -

Програма імені Жана Моне

Що таке програма Жана Моне?

Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу. Починаючи з 2007 року програму Жана Моне інтегровано в більш загальну Програму навчання впродовж життя (Lifelong Learning Programme) нарівні з такими освітніми програмами як, наприклад, Еразмус Мундус.

У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері. Дисципліни загалом стосуються розбудови європейської спільноти, європейського права, європейської економіки, європейської політики, історії європейської інтеграції тощо.

Програма імені Жана Моне – ініціатива Європейського Союзу, започаткована у 1990 році з метою пропагування європейської ідеї (ідеї Об’єднаної Європи) та поширення європейських студій в Європі та на інших континентах.

Програми має три основні завдання:

 • - поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та проведення досліджень;
 • - активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук майбутнього шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів;
 • - підтримка навчальних та науково–дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських студіях.

Що означає назва програми?

Програму Жана Моне (Jean Monnet Programme) названо на честь Жана Моне – одного з «батьків-засновників» Європейського Союзу (Європейських Спільнот), першого президента Вищого органу Європейської спільноти з вугілля та сталі.

Основні напрями програми Жана Моне

Європейські модулі Жана Моне: короткотермінові курси з питань європейської інтеграції, включаючи питання відносин ЄС з іншими країнами світу (обсягом не менше 40 навчальних годин на рік). Фінансується розробка та викладання короткотермінових курсів, спеціально розроблених для певних категорій громадян: студентів, університетська навчальна програма яких не включає європейських студій; учителів загальноосвітніх шкіл, які відчувають брак знань про ЄС, його устрій, систему управління, історію тощо; дорослого населення, представників громадянського суспільства, які не мали можливості дізнатися про європейську інтеграцію більше. Курси можуть бути багатодисциплінарними.
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 21,000 євро.

Професор/кафедра програми Жана Моне (Jean Monnet Chairs): створення спеціальних викладацьких посад/кафедр для викладачів, що спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції (розробляють і викладають нові курси, керують науково-дослідницькою роботою). Такі викладачі мають викладати дисципліни з європейської інтеграції принаймні 90 годин на один академічний рік.
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 45,000 євро.

Професор програми Жана Моне Ad Personam: гранти, які надаються 1) визнаним професорам, які мають доведений досвід викладання та публікації (при цьому, досвід має бути, хоча б частково, отриманий в інших країнах) та/або 2) досвідченим професорам, які тривалий час працюють у сфері європейської інтеграції, які підтвердили свою репутацію науково-дослідними проектами, публікаціями, а також виступили організаторами заходів з поширення інформації про Європейський Союз та пропагування європейських студій на постійній основні (конференції, дебати, форуми тощо).
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 45,000 євро.

Європейські центри вдосконалення програми Жана Моне (Centers of Excellence) – підтримка діяльності центрів, утворених на базі університетів, асоціацій, мереж; заохочення до об’єднання людських та інформаційних ресурсів задля проведення міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції та розповсюдження їх результатів через різного роду медіа-ресурси та комунікативно-інформаційні заходи. Кожен такий Центр має працювати під керівництвом Професора програми Жана Моне.
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 75,000 євро.

Підтримка асоціацій професорів і вчених, які спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції: фінансування асоціацій і мереж (юридичних осіб), які беруть участь в європейських студіях, заохочення їх до поширення результатів своїх досліджень, залучення до мережі нових членів, налагодження постійного діалогу із громадянським суспільством.
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 25,000 Євро.

Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності, пов’язаної з європейською інтеграцією: фінансування заходів, спрямованих на проведення міждисциплінарних досліджень і поширення знань, стимулювання академічної полеміки, активізацію діалогу із громадянським суспільством через конференції, семінари, круглі столи, літні школи тощо.
Максимальний обсяг гранту на 1 рік – 40,000 Євро.

Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне: підтримка міжнаціональних дослідницьких колективів (мінімум три Професорами програми Жана Моне з трьох різних країн) і дослідницьких продуктів, мета діяльності яких полягає в створенні інтегрованої академічної мережі зі спільним планом проведення досліджень і багатотидисциплінарної взаємодії навчальних дисциплін, пов’язаних з європейською інтеграцією, а також поширення результатів міждисциплінарних досліджень через медіа та комунікативні заходи.
Максимальний обсяг гранту на дворічний період – 80,000 Євро.

Хто може брати участь у програмі?

Програма імені Жана Моне адресована, у першу чергу, університетам, але також асоціаціям та об’єднанням науковців і викладачів, що спеціалізуються на проблемах європейської інтеграції, іншим державним або приватним установам, що надають освітні та тренінгові послуги у сфері європейської інтеграції на місцевому та регіональному рівнях.

До участі запрошуються як представники держав-членів ЄС, так і представники країн-партнерів; умови участі для перших і других однакові. Сьогодні серед учасників програми – 61 країна з п’яти континентів світу; квот чи обмежень на участь певних груп країн не передбачено.

Програма Жана Моне розроблена для вищих навчальних закладів (університетів). Для того, щоб взяти участь у програмі, вищий навчальний заклад повинен мати офіційне визнання та акредитацію у своїй країні.
Починаючи з 2001 року в проектах програми Жана Моне можуть брати участь університети з усіх країн світу. На сьогоднішній день проекти реалізуються в 61 країні на п’яти континентах.

Крім того, у програмі можуть брати участь також асоціації викладачів і дослідників з питань європейської інтеграції (залежно від типу гранту). Заявник обов’язково має бути юридичною особою.

Як взяти участь у програмі Жана Моне?

Конкурси з відбору проектів для участі в програмі Жана Моне оголошуються щорічно, зазвичай у січні-лютому. Конкурси проводяться та координуються Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) за мандатом Європейської Комісії. У лютому 2012 році конкурс було завершено у лютому, а реалізація проектів розпочнеться не раніше вересня 2012 року.

Заявки на участь в конкурсах подаються вищими навчальними закладами країн учасників, в тому числі з України, безпосередньо до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури шляхом заповнення стандартної аплікаційної форми. Форму заявки можна завантажити на Інтернет-сайті Виконавчого агентства, де публікуються офіційні повідомлення про оголошений конкурс.

Відбір університетів для участі в програмі Жана Моне здійснюється централізовано в Брюсселі, що дозволяє застосовувати єдині критерії до відбору кандидатів з усіх країн. При відборі проектів академічне журі, до складу якого входять професори з різних університетів, здійснює оцінку академічної якості кожної поданої заявки, при цьому ключову роль відіграє саме якість поданих заявок. З огляду на це, Європейська Комісія не може гарантувати позитивний результат відбору тої чи іншої заявки, але при цьому заохочує вищі навчальні заклади подавати проекти найвищої академічної якості.

Необхідно зазначити, що для країн і вищих навчальних закладів, в яких наразі немає достатнього рівня викладання в галузі європейської інтеграції, участь в Європейських модулях Жана Моне є найбільш логічним кроком для початку реалізації програми Жана Моне.

Обсяг фінансової підтримки з боку Європейського Союзу для викладацьких проектів Жана Моне є здебільшого символічним та складає 75 %. В першу чергу важливими є престиж та визнання того, що університет є учасником програми Жана Моне, а також можливість створення академічної мережі та приєднання до спільноти програми Жана Моне.

Участь українських закладів в програмі Жана Моне

На сьогоднішній день програма Жана Моне діє в 61 країні світу; більше 700 університетів пропонують курси Жана Моне, які входять до їх навчальних планів. До мережі програми Жана Моне входять близько 1500 професорів, які щорічно викладають для більш ніж 250 000 студентів в усьому світі, розроблено та викладається 2014 європейських модулів та курсів.

Уперше українські університети та експерти були задіяні в програмі Жана Моне в 2001 р. З цього часу розроблені та викладаються наступні модулі програми імені Жана Моне:

 • - два в Донецькому національному університеті – «Основи європейського права» (2001 р.), «Результати на перспективи європейської та науково-технологічної інтеграції» (2002 р.);
 • - один в Ужгородському національному університеті – «Розширення ЄС та Європейська політика сусідства (2005 р.);
 • - два в Донецькому державному університеті управління – «Європейська економічна інтеграція» (2006 р.), «Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства» (2009 р.).

Також, реалізовано три проекти за напрямом «Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності»: один – «Українська та Європейська синергія: Прозорість, мережевість та розбудова спроможності в сфері студій Європейської інтеграції в Україні» (2008 р.) – за участі Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій», другий – «Архітектура залучення Європейської безпеки: Інтеграція, співпраця чи конфронтація» (2008 р.) – Донецьким державним університетом управління, а також та третій реалізує Міжнародна асоціація інституційних студій - «Безпека людей та стратегія безпеки: інституції та політики в європейській перспективі» (2010).

2 проекти напряму Професор/кафедра програми Жана Моне - Національного університету Києво-Могилянська академія - «Європейський Союз та Сусідство: на шляху до асоціації ЄС та України», 2010 р. (Jean Monnet Chair: The EU and its Neighbourhood. Towards the association between the EU and Ukraine (ENTA));
- Донецького державного університету управління - «Сучасні проблеми економіки та бізнесу ЄС», 2010 р. (Jean Monnet Chair: Modern problems of EU’s economy and business).

У конкурсі 2011 року за програмою Жана Моне перемогли:

 • - Національний університет Києво-Могилянська академія, Пропагування Європейських студій в Україні, Європейський центр досконалості в НаУКМА (відповідальний Роман Петров, бюджет фінансування 75 000,00 €).
 • - Донецький державний університет управління Європейський центр досконалості в (відповідальна Людмила Батченко, бюджет 74.995,23 €).
 • - Донецький державний університет управління за напрямом – модуль імені Жана Моне – Міжкультурна Європа: розмаїття та соціальне згуртування (відповідальна Ірина Сікорська, бюджет 20.412,00 €).
 • - Рівненський Інститут Слов'янознавства Київського Славістичного Університету, розробка модуля імені Жана Моне: “Європейські публічні комунікації: практики для країн Європейського сусідства" (відповідальний Антон Шинкарук, бюджет18.900,00 €).
 • - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, модуль імені Жана Моне Тренінги «Адвокація європейської інтеграції» Європейської Інтеграції (відповідальний Віктор Чужиков, бюджет 20.160, 00 €).
 • - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за напрямом кафедра/професор імені Жана Моне проект «Всебічне вивчення європейської інтеграції» (відповідальний Анантолій Круглашов, бюджет 30.096,00 €).
 • - Міжнародна асоціація інституційних студій проект «Співпраця між ЕС та Україною щодо управління кризами та зменшення ризиків: обмін кращими практиками, створення спроможності» за напрямом Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності (відповідальна Тетяна Маляренко, бюджет 40.000,00 €).

До резервного списку включено Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за напрямом кафедра/професор імені Жана Моне проект «Система врядування в ЄС та розвиток громадянського суспільства в Україні» (відповідальний: Володимир Стрельцов, бюджет 35.640,00 €).

Конкурс проектів за Програмою Жана Моне завершився у липні 2011 р.; 160 проектних пропозицій ухвалено до фінансування Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (повний список проектів – на сайті: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/selection/selection_jean_monnet_ka1_2011_en.php); ще 11 пропозицій включено до резервного списку, їх реалізація стане можливою за наявності додаткового фінансування.

Серед учасників конкурсу цього року – держави-члени ЄС та інші країни, що представляють усі континенти світу: Македонія, Угорщина, Білорусь, Молдова, Україна і Росія, Узбекистан, Туреччина, США, Нова Зеландія тощо.
За конкурсом Програми Жана Моне 2012 р, серед учасників якого країни, що представляють усі континенти світу, ухвалено до фінансування 207 проектних пропозицій, серед них п’ять українських.

П'ять проектів-переможців від України у конкурсі 2012 р. за Програмою Жана Моне:
1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, модуль «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» (відповідальний Віктор Чужиков, бюджет фінансування 20 160,00 €).
2. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра «Європейська модель регіонального розвитку» (відповідальний Віктор Чужиков, бюджет фінансування 39 600,00 €).
3. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, модуль «Стратегія європейської інтеграції України в Східному Партнерстві» (відповідальна Ольга Ярощ, бюджет 21 000,00 €).
4. Херсонський інститут економіки та права, модуль «Економічна конвергенція України та ЄС» (відповідальна Валентина Покотилова, бюджет 20 412,00 €).
5. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, підтримка інформаційної та дослідницької діяльності «Європейська інтеграція: впровадження європейський стандартів та принципів в Україні» (відповідальний Михайло Багмет, бюджет 29 965,00 €).

Видання підручників та навчальних посібників з грифом МОН України

За останні роки викладачами інституту видано ряд підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, зокрема:
1. Шаповалова В. М. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. М. Шаповалова, Л. В. Кузьменко, В. І. Покотилова. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2009. – 232 с.
2. Кузьмін В. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. В. Кузьмін, В. М. Шаповалова, Л. В. Кузьменко. – Херсон : Ліра-К, 2009. – 200 с.
3. Кузьменко Л. В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. В. Кузьменко [та ін.] – Херсон : «ПИЕЛ», 2012. – 404 с.
4. Владимиров К. М. Бюджетна система : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / К. М. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. – К : Кондор, 2009. – 220 с.
5. Владимиров К. М. Політекономія : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / К. М. Владимиров, Б. В. Силенков, О. Г. Морозова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. – 260 с.
6. Басакевич В. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. В. Басакевич, К. М. Владимиров, О. В. Максимочкіна, Л. В. Владимирова. – К : Кондор, 2009. – 186 с.
7. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник. / І. Ю. Чумакова, Н. В. Шульга. – К : КНЕУ, 2013. – 412 с.
8. Міжнародні економічні відносини : Навчальний посібник / За ред. С. В. Фомішина. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 416 с. (гл. 16 –Покотилова В. І.).
З 2009 року видано 1 підручник, 7 навчальних посібників, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України, що по відношенню до кількості науково-педагогічного персоналу, працюючого за основним місцем роботи (54 особи) складає 14,8%.

Розклад дзвінків

1 пара  9-00 10-20

2 пара 10-30 11-50

3 пара 12-10 13-30

4 пара 13-40 15-00

5 пара 15-10 16-30

6 пара 16-40 18-00

Факультети

Факультет денної форми навчання:

Спеціальності:
Правознавство
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент організацій

Факультет заочної форми навчання:

Спеціальності:
Облік і аудит
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент організацій

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79


Hosting Ukraine

Создание сайтов