м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Юридична клініка

Юридична клініка при Херсонському економічно-правовому інституті створена у 2009 р. з метою надання БЕЗКОШТОВНОЇ правової допомоги найбільш уразливим верствам населення.

З моменту створення клініки студенти-консультанти надають консультації, складають процесуальні документи (позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги), приймають участь у цивільних та адміністративних судових справах, допомагають громадянам на стадії виконання судових рішень.

Пріоритетними у діяльності юридичної клініки є сімейне (розірвання шлюбу, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, встановлення місця проживання малолітньої дитини), цивільне (спадкові правовідносини, захист права власності, відшкодування матеріальної та моральної шкоди), трудове (стягнення заробітної плати, поновлення на роботі) та адміністративне (оскарження дій та бездіяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування) право.

Значна кількість судових справ, у яких приймають участь консультанти, пов’язані із захистом прав та інтересів неповнолітніх дітей.

Окремим напрямком роботи клініки є експертиза документів на предмет перспектив звернення до Європейського суду з прав людини.

Студенти-консультанти юридичної клініки працюють під керівництвом викладачів інституту - фахівців з багаторічним практичним досвідом у різних галузях права.

Юридична клініка розташована у головному корпусі інституту по вул. Кримській, 130. Контактний телефон – 34-33-61

МИ ЗАВЖДИ З РАДІСТЮ НАДАМО ВАМ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ!

Освітні програми

ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ХЕПІ

веде підготовку рівня
«молодший спеціаліст» за спеціальностями:

081 Право

072 Фінанси,банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Після одержання диплому «молодший спеціаліст з фінансів,банківської справи та страхування» абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності «фінанси,баківська справа та страхування» або «облік та оподаткування».
Після одержання диплому «молодший спеціаліст з права» абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності «право».
Після одержання диплому «бакалавр з права» випускники ХЕПІ мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр" у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС) на підставі договору про спільну діяльність.

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ (ХЕПІ)

Заснований в 1995 році веде підготовку фахівців зі спеціальностей згідно кваліфікаційних рівні:
Бакалавр: 081.Право; ; 071.Облік і оподаткування ; 072 . Фінанси , банківська справа та страхування; 073.Менеджмент.
Магістр: 072.Фінанси ,банківська справа та страхування; 073.Менеджмент.

До магістратури приймаються бакалаври або спеціалісти незалежно від напряму підготовки та спеціальності.

 

Характеристика спеціальностей бакалавра

081. Право
Фахівці в галузі підприємницької діяльності, які мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.
Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в органах прокуратури та Міністерства юстиції України, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств, навчальних закладах.

072. Фінанси , банківська справа та страхування
Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових системах країни.
Працюють на ринку фінансових послуг: у банківській сфері, інвестиційних та страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій, бюджетних установ.
Освітня програма

071. Облік і оподаткування
Фахівці у сфері фінансового, управлінського, податкового обліку, аналізу, аудиту та інших форм контролю за законністю функціонування підприємств. Працюють на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, помічника бухгалтера, контролера, асистента аудитора, в органах місцевого самоврядування, державного казначейства, державних цільових фондах, та інших бюджетних установах.

073. Менеджмент
Фахівець розробляє і приймає рішення щодо стратегії і тактики та оперативної діяльності підприємства (або організації), його взаємодії із зовнішнім середовищем..
Може працювати на керівних посадах всіх рівнів підприємств, організацій, установ, в органах місцевого самоврядування, керує проектами, видами діяльності

Після одержання диплому «Бакалавр» випускники мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у ХЕПІ.

 

Характеристика спеціальностей молодшого спеціаліста


081. Право
Фахівці в галузі підприємницької діяльності, які мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.
Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств.

072. Фінанси , банківська справа та страхування
Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових систем країн.
Працюють на ринку фінансових послуг: у страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій.
Освітня програма

073. Менеджмент
Фахівець розробляє і приймає рішення щодо стратегії і тактики та оперативної діяльності підприємства (або організації), його взаємодії із зовнішнім середовищем..
Може працювати на посадах нижчих рівнів управління підприємств, організацій, установ, в органах місцевого самоврядування, керує проектами.

 

Навчання у ПОЛЬЩІ за програмою 1 ½ на 1 ½

Після 1,5 року навчання у ХЕПІ студенти мають можливість продовжити навчання (1,5 року) в Університеті інформаційних технологій та менеджменту (Польща м. Жешов) і одержати диплом бакалавра європейського зразка
Студенти, які одержали диплом бакалавра в Польщімають можливість продовжити навчання або працевлаштування у Польщі та країнах Європи;
Випускники, які одержали диплом бакалавра в Польщі і продовжили навчання в Україні мають при працевлаштуванні суттєві конкурентні переваги, особливо по напрямку зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра "Облік і аудит"

Кафедра "Обліку і аудиту" створена у 1999 році.

Кафедра здійснює підготовку:

 • Бакалаврів - напрям 6.030509 «Облік і аудит» Кваліфікація - бакалавр з обліку і аудиту.
 • Спеціалістів - 7.03050901 «Облік і аудит». Кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту.

Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 7 висококваліфікованих викладачів. Кафедру очолює к.е.н., доцент Т.С. Осадча. На кафедрі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, активно впроваджують нові технології навчання, створюють нові монографії, посібники та підручники, які користуються попитом по всій Україні. Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень шляхом стажування у ВНЗ України та за кордоном.

Головною метою діяльності кафедри є організація навчально-виховної, наукової, методичної та інших видів діяльності щодо забезпечення прав громадянина на отримання вищої освіти за спеціальністю «Облік і аудит» на рівні міжнародних стандартів у відповідності до потреб регіону в кадрах. Реалізація вище означеної мети здійснюється шляхом вирішення таких завдань:

 • підготовка кваліфікованих спеціалістів у відповідності до потреб в них підприємств та організацій регіону;
 • формування у фахівців вміння виконувати роботу в різних ланках бухгалтерського обліку;
 • проведення досліджень з обліку і аудиту, аналізу та прогнозування регіональних та соціально-економічних процесів та програм;
 • впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання;
 • створення умов для набуття студентами знань та підготовка їх до практичної професійної діяльності.

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є:

 • підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту кандидатських дисертацій;
 • проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем обліку, аналізу та аудиту;
 • удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;
 • впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки та техніки.

На кафедрі відбувається докорінна зміна основних методів викладання і навчання, адже деякі з них є застарілими і вже не відповідають вимогам сьогодення. Так, на зміну лекціям та практичним заняттям у традиційній формі приходять новітні методи викладання і навчання, зокрема, лекції-дискусії, тренінги, кейси, засідання круглих столів.

Кафедра виконує значний обсяг науково-дослідної роботи за напрямками удосконалення методології, методики та організації обліку, аналізу, аудиту в умовах трансформації економіки України до ринкової економіки. Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно тематики «Стратегія розвитку малого підприємництва в Херсонській області» та «Розробка науково-практичних засад процесів конвергенції України з ЄС». До наукових досліджень залучаються студенти. Постійно працює науковий гурток «Клуб сучасного бухгалтера», який очолює к.е.н., доцент Зорін Г.Г.

Кафедра «Облік і аудит» має тісні науково-технічні зв'язки з ВНЗ ближнього та дальнього зарубіжжя: Гродненський державний університет (Білорусь, м. Гродно), Санкт - Петербурзький державний університет (Росія, м. Санкт-Петербург), Університет інформаційних технологій та менеджменту (Польща, м. Жешів), Східно- Середземноморський університет, (Північний Кіпр м. Фамагуста).

Все це має сприяти особистісному та професійному зростанню студентів, що дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність випускників як на регіональному, так і національному ринку праці, формуванню всебічно і гармонійно розвиненого висококваліфікованого спеціаліста.

Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту готує кафедра обліку і аудиту Херсонського економічно-правового інституту.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79


Hosting Ukraine

Создание сайтов