м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Юридична клініка

Юридична клініка при Херсонському економічно-правовому інституті створена у 2009 р. з метою надання БЕЗКОШТОВНОЇ правової допомоги найбільш уразливим верствам населення.

З моменту створення клініки студенти-консультанти надають консультації, складають процесуальні документи (позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги), приймають участь у цивільних та адміністративних судових справах, допомагають громадянам на стадії виконання судових рішень.

Пріоритетними у діяльності юридичної клініки є сімейне (розірвання шлюбу, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, встановлення місця проживання малолітньої дитини), цивільне (спадкові правовідносини, захист права власності, відшкодування матеріальної та моральної шкоди), трудове (стягнення заробітної плати, поновлення на роботі) та адміністративне (оскарження дій та бездіяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування) право.

Значна кількість судових справ, у яких приймають участь консультанти, пов’язані із захистом прав та інтересів неповнолітніх дітей.

Окремим напрямком роботи клініки є експертиза документів на предмет перспектив звернення до Європейського суду з прав людини.

Студенти-консультанти юридичної клініки працюють під керівництвом викладачів інституту - фахівців з багаторічним практичним досвідом у різних галузях права.

Юридична клініка розташована у головному корпусі інституту по вул. Кримській, 130. Контактний телефон – 34-33-61

МИ ЗАВЖДИ З РАДІСТЮ НАДАМО ВАМ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ!

Освітні програми

ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИ ХЕПІ

веде підготовку рівня
«молодший спеціаліст» за спеціальностями:

081 Право

072 Фінанси,банківська справа та страхування

073 Менеджмент

Після одержання диплому «молодший спеціаліст з фінансів,банківської справи та страхування» абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності «фінанси,баківська справа та страхування» або «облік та оподаткування».
Після одержання диплому «молодший спеціаліст з права» абітурієнт може поступити до ХЕПІ на 3 курс спеціальності «право».
Після одержання диплому «бакалавр з права» випускники ХЕПІ мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр" у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС) на підставі договору про спільну діяльність.

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ (ХЕПІ)

Заснований в 1995 році веде підготовку фахівців зі спеціальностей згідно кваліфікаційних рівні:
Бакалавр: 081.Право; ; 071.Облік і оподаткування ; 072 . Фінанси , банківська справа та страхування; 073.Менеджмент.
Магістр: 072.Фінанси ,банківська справа та страхування; 073.Менеджмент.

До магістратури приймаються бакалаври або спеціалісти незалежно від напряму підготовки та спеціальності.

 

Характеристика спеціальностей бакалавра

081. Право
Фахівці в галузі підприємницької діяльності, які мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.
Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в органах прокуратури та Міністерства юстиції України, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств, навчальних закладах.

072. Фінанси , банківська справа та страхування
Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових системах країни.
Працюють на ринку фінансових послуг: у банківській сфері, інвестиційних та страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій, бюджетних установ.

071. Облік і оподаткування
Фахівці у сфері фінансового, управлінського, податкового обліку, аналізу, аудиту та інших форм контролю за законністю функціонування підприємств. Працюють на посадах бухгалтера, головного бухгалтера, помічника бухгалтера, контролера, асистента аудитора, в органах місцевого самоврядування, державного казначейства, державних цільових фондах, та інших бюджетних установах.

073. Менеджмент
Фахівець розробляє і приймає рішення щодо стратегії і тактики та оперативної діяльності підприємства (або організації), його взаємодії із зовнішнім середовищем..
Може працювати на керівних посадах всіх рівнів підприємств, організацій, установ, в органах місцевого самоврядування, керує проектами, видами діяльності

Після одержання диплому «Бакалавр» випускники мають можливість продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у ХЕПІ.

 

Характеристика спеціальностей молодшого спеціаліста


081. Право
Фахівці в галузі підприємницької діяльності, які мають поглибленні знання цивільного, господарського контрактного і комерційного права, правового забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків.
Працюють в органах місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах, в системі нотаріату, в адвокатурі, юридичних службах підприємств.

072. Фінанси , банківська справа та страхування
Фахівці у напрямку підготовки і реалізації ефективних рішень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств, їх фінансової санації, а також фінансового ринку, страхування, бюджетної та фінансових систем країн.
Працюють на ринку фінансових послуг: у страхових компаніях і фондах, фінансово-кредитних установах, у фінансово-економічних відділах підприємств та організацій.

073. Менеджмент
Фахівець розробляє і приймає рішення щодо стратегії і тактики та оперативної діяльності підприємства (або організації), його взаємодії із зовнішнім середовищем..
Може працювати на посадах нижчих рівнів управління підприємств, організацій, установ, в органах місцевого самоврядування, керує проектами.

 

Навчання у ПОЛЬЩІ за програмою 1 ½ на 1 ½

Після 1,5 року навчання у ХЕПІ студенти мають можливість продовжити навчання (1,5 року) в Університеті інформаційних технологій та менеджменту (Польща м. Жешов) і одержати диплом бакалавра європейського зразка
Студенти, які одержали диплом бакалавра в Польщімають можливість продовжити навчання або працевлаштування у Польщі та країнах Європи;
Випускники, які одержали диплом бакалавра в Польщі і продовжили навчання в Україні мають при працевлаштуванні суттєві конкурентні переваги, особливо по напрямку зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра "Облік і аудит"

Кафедра "Обліку і аудиту" створена у 1999 році.

Кафедра здійснює підготовку:

 • Бакалаврів - напрям 6.030509 «Облік і аудит» Кваліфікація - бакалавр з обліку і аудиту.
 • Спеціалістів - 7.03050901 «Облік і аудит». Кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту.

Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 7 висококваліфікованих викладачів. Кафедру очолює к.е.н., доцент Т.С. Осадча. На кафедрі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, активно впроваджують нові технології навчання, створюють нові монографії, посібники та підручники, які користуються попитом по всій Україні. Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень шляхом стажування у ВНЗ України та за кордоном.

Головною метою діяльності кафедри є організація навчально-виховної, наукової, методичної та інших видів діяльності щодо забезпечення прав громадянина на отримання вищої освіти за спеціальністю «Облік і аудит» на рівні міжнародних стандартів у відповідності до потреб регіону в кадрах. Реалізація вище означеної мети здійснюється шляхом вирішення таких завдань:

 • підготовка кваліфікованих спеціалістів у відповідності до потреб в них підприємств та організацій регіону;
 • формування у фахівців вміння виконувати роботу в різних ланках бухгалтерського обліку;
 • проведення досліджень з обліку і аудиту, аналізу та прогнозування регіональних та соціально-економічних процесів та програм;
 • впровадження в навчальний процес нових форм і методів навчання;
 • створення умов для набуття студентами знань та підготовка їх до практичної професійної діяльності.

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є:

 • підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту кандидатських дисертацій;
 • проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем обліку, аналізу та аудиту;
 • удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;
 • впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки та техніки.

На кафедрі відбувається докорінна зміна основних методів викладання і навчання, адже деякі з них є застарілими і вже не відповідають вимогам сьогодення. Так, на зміну лекціям та практичним заняттям у традиційній формі приходять новітні методи викладання і навчання, зокрема, лекції-дискусії, тренінги, кейси, засідання круглих столів.

Кафедра виконує значний обсяг науково-дослідної роботи за напрямками удосконалення методології, методики та організації обліку, аналізу, аудиту в умовах трансформації економіки України до ринкової економіки. Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно тематики «Стратегія розвитку малого підприємництва в Херсонській області» та «Розробка науково-практичних засад процесів конвергенції України з ЄС». До наукових досліджень залучаються студенти. Постійно працює науковий гурток «Клуб сучасного бухгалтера», який очолює к.е.н., доцент Зорін Г.Г.

Кафедра «Облік і аудит» має тісні науково-технічні зв'язки з ВНЗ ближнього та дальнього зарубіжжя: Гродненський державний університет (Білорусь, м. Гродно), Санкт - Петербурзький державний університет (Росія, м. Санкт-Петербург), Університет інформаційних технологій та менеджменту (Польща, м. Жешів), Східно- Середземноморський університет, (Північний Кіпр м. Фамагуста).

Все це має сприяти особистісному та професійному зростанню студентів, що дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність випускників як на регіональному, так і національному ринку праці, формуванню всебічно і гармонійно розвиненого висококваліфікованого спеціаліста.

Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють облікові працівники, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі.

Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту готує кафедра обліку і аудиту Херсонського економічно-правового інституту.

Кафедра "Гуманітарних дисциплін"

Кафедру "Гуманітарних дисциплін" було створено в 1996 році. На кафедрі викладається близько 20 навчальних дисциплін:

 • Історія України
 • Філософія
 • Логіка
 • Культурологія
 • Етика
 • Естетика
 • Основи охорони праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Ділова українська мова
 • Соціологія
 • Ораторське мистецтво
 • Етика та психологія юридичної діяльності
 • Політологія
 • Конфліктологія
 • Педагогіка та психологія
 • Іноземні мови тощо.

Блок гуманітарних дисциплін є невід'ємним компонентом сучасної економічної та правової освіти. Адже хороший фахівець - це людина, яка не лише добре орієнтується у своїй професійній галузі, але й вміло оперує поняттями загальнолюдського характеру, вміє висловити свої думки, володіє однією чи кількома іноземними мовами, що відкриває широкі перспективи професійного зростання та успішної кар'єри, знається на філософських та соціокультурних аспектах у своїй галузі. Викладанням дисциплін цього блоку опікується кафедра гуманітарних дисциплін. Завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Н.М.Веніг.
Наукова робота кафедри ведеться у рамках загальної наукової теми інституту, що розвивається у двох основних напрямках - мовознавчому та суспільно-історичному.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

 • постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі;
 • навчально-методичне забезпечення кафедри;
 • формування достатньої бібліотечної бази підручників та навчальних посібників.

В епоху глобалізації гуманітарна освіта стала не тільки провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації її здібностей, а й важливим фактором соціально-економічного розвитку суспільства в цілому, його духовної і виробничої сфер, соціальної стабільності, підвищення економічного добробуту, конкурентоспроможності особистості в умовах ринкової економіки.

Профільні завдання кафедри:

 • Органічно поєднувати програмні вимоги, сформульовані в документах міжнародних організацій щодо прав і свобод людини з положеннями державних документів, які визначають сутність гуманітарної політики України на сучасному етапі;
 • Забезпечувати перехід від «закритої» моноідеологічної методології викладання навчальних дисциплін до сучасної методології;
 • Втілювати такі основні принципи гуманітарної освіти як фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистісного, теоретичного і практичного, навчального і виховного;
 • Ознайомлювати студента з накопиченим світовим культурним знанням про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості, з сутністю культури як світу людини;
 • Впроваджувати принцип плюралізму в наукових підходах і методиках, який спрямований на дискусійний спосіб з‘ясування істини, діалогові форми навчання;
 • Координувати наукову роботу із завданням гуманітарної підготовки студентів інституту;
 • Виховувати в студента високі гуманістичні якості: людяність, повагу до людей, людську гідність, культуру спілкування та цивілізованого співжиття;
 • Формувати фахівця-інтелігента, особистість, носія ідей відродження національної самобутності.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Кафедра гуманітарних дисциплін ставить за мету соціальне та професійне становлення молоді, її інтелектуальний та духовний розвиток. Викладацький склад кафедри гуманітарних дисциплін головним завданням своєї діяльності визначає виховання високої культури міжособистісного спілкування майбутніх випускників інституту, прищеплення студентам шанобливого ставлення до духовної спадщини українців та представників інших націй. Створення умов для вибору молоддю світоглядної позиції поєднується з формуванням усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

Дисципліни, що викладаються кафедрою гуманітарних дисциплін, повинні сприяти не тільки духовному збагаченню та зростанню особистості студента, вони неодмінно передбачають своїм завданням формування і підвищення фахової культури майбутнього спеціаліста з правовою або економічною освітою. Орієнтуючись на класичні традиції європейської та української освіти, активно асимілюючи продуктивні новації новітніх вітчизняних та закордонних освітніх доктрин, кафедра активно впроваджує в життя ті курси гуманітарної підготовки, які в майбутньому допомагатимуть людині з вищою освітою впевнено орієнтуватися у світовому культурологічному просторі, самому формувати морально-етичні норми суспільних та ділових стосунків, підприємництва.

Так, наприклад, важко уявити собі фахівця без ґрунтовних знань з курсу "Культурологія", у якому розглядаються розвиток художньо-мистецьких напрямів різних часів та народів світу.

За умов постійної актуальності питання про самовизначення української нації, роль державної мови у становленні національної свідомості та культури, надзвичайно важливе значення зберігають фундаментальні курси "Сучасна українська мова" та "Українська мова за професійним спрямуванням", які є наріжним каменем міжпредметної інтеграції та фактично обслуговують весь комплекс професійної підготовки у навчальному закладі. Особливим допоміжним засобом у вивченні мовної комунікації у документальній сфері є курс "Діловодство", який читається студентам економічних спеціальностей.

Дисципліни класичного університетського тривіуму є неодмінною рисою якісної підготовки у галузі вищої освіти. Саме формуванню світоглядної позиції присвячений курс філософії. Представлена також більш молода наука - соціологія, без якої неможливо адекватно зорієнтуватися в бурхливому суспільно-політичному сьогоденні.

У ході організації виробництва та формування виробничого колективу неможливо обійтися без ґрунтовних знань з відносно молодих напрямів психологічної науки - психології управління та конфліктології, які вже давно є класичним надбанням закордонної освіти у галузі менеджменту і нещодавно віднайшли своє місце у навчальних планах кафедри гуманітарних дисциплін.

Знання з історії України мають стати обов'язковим компонентом громадянської освіти -викладання «Історії України» робить кафедру активним учасником суспільного руху з формування громадянського суспільства на теренах розбудови спадщини посттоталітарної держави.

Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань колективу інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому.

Отже, перерахований вище цикл гуманітарних дисциплін, які представляє кафедра, незаперечно посідає особливе місце та має величезне значення у підготовці сучасного спеціаліста у вищому навчальному закладі економічно-правового напрямку. Адже спеціаліст - це не лише фахівець, майстер своєї справи, але також і член колективу, можливо, майбутній керівник, а отже, людина, що має високий рівень знань не лише з власної спеціальності, але і загальнонаціональних та загальнолюдських цінностей.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79

Яндекс.Метрика